تبلیغات
Ḡḯяłƴ - لیست سفارشـام
لیست سـᓅـارشـا مـטּ (مبیـنا) :

لینـڪم ڪنـیـב تـا سـفـارش بـپـذیـرم ...

سـفـارشچـیـزایـی کـه لازمـه هـزیـنـه نـمـونـه
1.متن در روی عکسمـتـن (فرقی نمیکنه انگلیسی یا فارسی )5 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتکلیک کن
2. متن در روی کاغذمـتـن (انگلیسی باید باشه)2 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتکلیک کن
3. امضـااسمی که رو امضا بنویسـم5 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتکلیک کن
کلیک کن
کلیک کن
کلیک کن
4. فاوآیـکنیـه شکلک ریزه میـزه2 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتفـاوآیـکن وب خودم اون قلبـه !!
5. خوشحالی یعنی ... متن + اگه تونستی عکسش 
(اگه عکسشو بدی 3 نظر)
5 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتکلیک کن
کلیک کن
کلیک کن
کلیک کن
6. لوگوعکس + آدرس وبش15 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتکلیک کن
7. متن متحرک قرمزمتن روش2 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتکلیک کن
8. پـروفـایلاطـلاعات + رنگ پروفایل + یه عکس3 نـظـر بـه پـسـت ثـابـتکلیک کن 
9. بالابـر  عکس5 نـظـر بـه پـسـت ثـابـت  بالابـر وب خـودم !!